Và thế là họ dịt nhau tơi bời khói lửa

Và thế là họ dịt nhau tơi bời khói lửa

Dùng ảnh này để comment trong các status hạnh phúc thì chắc cũng khá hợp lý nhỉ?

Xem thêm: