Và thế là họ yêu nhau, dit nhau và sống hạnh phúc trọn đời

Và thế là họ yêu nhau, dit nhau và sống hạnh phúc trọn đời

Và thế là họ yêu nhau, dit nhau và sống hạnh phúc trọn đời

Kết cục cho những mối tình đẹp và rải cơm chó khắp nơi.

Meme liên quan: