Vãi lon luôn đầu cắt moi - câu nói bất hủ

Vãi lon luôn đầu cắt moi - câu nói bất hủ

Chỉ một câu chửi mà ăn theo tiềm thức bao nhiêu người.

Xem thêm: