Vãi lòn luôn đầu cắt moi - Khá Moy - Khá Bảnh

Vãi lòn luôn đầu cắt moi - Khá Moy - Khá Bảnh

Huyền thoại Khá Bảnh là người có mái tóc mullet - đầu cắt moi đầu tiên chăng?