Vãi lon luôn đầu cắt moi - không nổ địa chỉ

Vãi lon luôn đầu cắt moi - không nổ địa chỉ

Chửi nhau thì rất khí thế nhưng xin lỗi, đố anh tìm được được địa chỉ em.

Xem thêm: