Vẫn là người mặt thỏ đánh bạn nhưng lần này là nhân vật kiếm hiệp cổ trang

Vẫn là người mặt thỏ đánh bạn nhưng lần này là nhân vật kiếm hiệp cổ trang

Vào thời này tại sao không dùng kiếm mà dùng tay không nhỉ?

Xem thêm: