Vàng bạc mày to nhờ

Vàng bạc mày to nhờ

Đừng bao giờ mang vàng bạc ra để xem thường người khác. Vàng bạc mày to nhỉ.

Xem thêm: