Ve đái còn tưởng trời mưa, ngỡ là real love nhưng lừa cả thôi

Ve đái còn tưởng trời mưa, ngỡ là real love nhưng lừa cả thôi

Lời tâm sự của một con chó bị lừa tình.

Xem thêm: