Về mua váy mặc đi rồi nói tiếp nhé thằng đàn bà

Về mua váy mặc đi rồi nói tiếp nhé thằng đàn bà

Về mua váy mặc đi rồi nói tiếp nhé thằng đàn bà

Ngon thì cởi áo ra rồi nói chuyện như hai thằng đàn ông này.

Meme liên quan: