Vị cô nương áo xanh nói đi, không tiễn

Vị cô nương áo xanh nói đi, không tiễn

Cách để đuổi một ai đó nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.

Xem thêm: