Vị công tử áo trắng nói trời ơi ghê vậy lun?

Vị công tử áo trắng nói trời ơi ghê vậy lun?

Vị công tử áo trắng nói trời ơi ghê vậy lun?

Không ngờ là nó ghê vậy luôn đó.

Meme liên quan: