Vị công tử bảnh trai nói mệt mỏi

Vị công tử bảnh trai nói mệt mỏi

Vị công tử bảnh trai nói mệt mỏi

Chư vị huynh đài mà mệt mỏi là nhiều bổn cô nương cũng xao xuyến khôn nguôi.

Meme liên quan: