Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.

Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.

Chú chó nói: Ví em như một con lô. Mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm. ảnh chế lô thủ