Vịt lấy kéo định cắt cổ tự tử

Vịt lấy kéo định cắt cổ tự tử

Vịt lấy kéo định cắt cổ tự tử

Khoan đã vịt ơi, tiết canh làm như thế nào ấy nhỉ?