Vịt trắng cầm dao sáng choang

Vịt trắng cầm dao sáng choang

Vịt trắng cầm dao sáng choang

Nói một tiếng nữa là đừng hỏi vì sao có tiết canh vịt nghe khum?