Vịt trắng khoanh tay pực pội

Vịt trắng khoanh tay pực pội

Vịt trắng khoanh tay pực pội

Ta nói bực bội gì đâu á, cảm giác bất lực vô cùng.