Vịt trắng khoanh tay pực pội

Vịt trắng khoanh tay pực pội

Ta nói bực bội gì đâu á, cảm giác bất lực vô cùng.