Vịt vàng bị bịt mồm: được rồi mày không cần nói nữa

Vịt vàng bị bịt mồm: được rồi mày không cần nói nữa

Tốt nhất mày nên im lặng trước khi tao bực mình.

Xem thêm: