Vịt vàng có đôi mắt hiện chữ bối rối

Vịt vàng có đôi mắt hiện chữ bối rối

Thật sự là đang rất bối rối không biết làm gì lúc này.