Vợ đòi lương chồng: Cô gọi bạn Hùng. Đố biết hôm nay là ngày gì?

Vợ đòi lương chồng: Cô gọi bạn Hùng. Đố biết hôm nay là ngày gì?

- Cô gọi bạn Hùng - Dạ cô ạ - Cô đố bạn Hùng biết hôm nay là ngày gì - A gửi lương rồi nhé - Oaa bạn Hùng trả lời rất chính xác. Cô khen bạn Hùng.

Xem thêm: