Vợ nhắn tin đit cụ mày ở đâu về ngay

Vợ nhắn tin đit cụ mày ở đâu về ngay

Vợ nhắn tin đit cụ mày ở đâu về ngay

Thôi anh em từ nay đừng lấy vợ sớm làm gì nhé.