Vợ tát chồng sấp mặt chửi đồ khốn nạn

Vợ tát chồng sấp mặt chửi đồ khốn nạn

Một cái tát chất chứa bao nhiêu uất ức của người vợ.