Vỗ tay nói hay lắm đmm hay vãi lone

Vỗ tay nói hay lắm đmm hay vãi lone

Phải vỗ tay cho cái sự hay ho mà đối phương vừa phát biểu.