Vợ yêu nhắn tin thằng mặt lon này có về ăn cơm không để còn đổ cho chó

Vợ yêu nhắn tin thằng mặt lon này có về ăn cơm không để còn đổ cho chó

Vợ yêu nhắn tin thằng mặt lon này có về ăn cơm không để còn đổ cho chó

Đúng là tin nhắn của vợ yêu có khác, rất tình cảm.