Với tình huống bối rối thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin

Với tình huống bối rối thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin

Và sau đó quên đi mọi thứ kinh khủng vừa chứng kiến.

Xem thêm: