Vú vú cả ngày chỉ biết đến vú! Gấu trúc bị đánh.

Vú vú cả ngày chỉ biết đến vú! Gấu trúc bị đánh.