Vua cầm gương có chữ ha ha ha mặt nghiêm túc

Vua cầm gương có chữ ha ha ha mặt nghiêm túc

Hài hước quá nhưng mà có thấy trẫm buồn cười không?

Xem thêm: