Vui lòng câm con mẹ mồm mày lại, cảm ơn!

Vui lòng câm con mẹ mồm mày lại, cảm ơn!

Vui lòng câm con mẹ mồm mày lại, cảm ơn!

Cách nhanh nhất để khiến ai đó im lặng.