Vứt não - lấy não bỏ vào thùng rác

Vứt não - lấy não bỏ vào thùng rác

Giờ thì não ơi tao không cần đến mày nữa rồi.