Xe cảnh sát: lên xe đi bạn ơi tôi đến đón bạn này

Xe cảnh sát: lên xe đi bạn ơi tôi đến đón bạn này

Chúc mừng bạn đã có một vé được nuôi ăn miễn phí.