Xê Kô nói thôi đéo, tiền lon đâu ra mà cho mày vay?

Xê Kô nói thôi đéo, tiền lon đâu ra mà cho mày vay?

Xê Kô nói thôi đéo, tiền lon đâu ra mà cho mày vay?

Đây là bạn khi có ai đó nhắn tin hỏi mượn tiền.

Meme liên quan: