Xem quá nhiều phim cởi truồng trên internet khiến đầu óc mày toàn thứ bậy bạ

Xem quá nhiều phim cởi truồng trên internet khiến đầu óc mày toàn thứ bậy bạ

Bớt xem lại và lao ra ngoài đường tập thể dục đi bro.