Xin dừng lại, căng nữa tôi chết

Xin dừng lại, căng nữa tôi chết

Xin dừng lại, căng nữa tôi chết

Làm gì thì làm đùa gì thì đùa nhưng đừng có mà căng quá.

Meme liên quan: