Xin hãy tôn trọng hàm răng của mình

Xin hãy tôn trọng hàm răng của mình

Đừng để hàm răng của mình rời xa mình.

Xem thêm: