Xin lỗi, Lưu Diệc Phi (Mulan) không cười

Xin lỗi, Lưu Diệc Phi (Mulan) không cười

Tải ảnh chế về Mulan 2020 do Lưu Diệc Phi đóng.

Xem thêm: