Xin lỗi nhưng Trấn Thành không cười

Xin lỗi nhưng Trấn Thành không cười

Trò hề của bạn hay đó nhưng thật ra mà nói thì không vui tí nào.

Xem thêm: