Xin người hãy chôn vùi cơ thể mệt mỏi của người vào cơ thể của thiếp đi ạ

Xin người hãy chôn vùi cơ thể mệt mỏi của người vào cơ thể của thiếp đi ạ

Một câu nói quá hay xứng đáng đi vào lòng đất.

Xem thêm: