Xin phép cho cười nửa miệng

Xin phép cho cười nửa miệng

Chứ cười 1 miệng người ta lại nói là không tôn trọng đối phương.