Xỉu! Trần Đức Bo xỉu ra đường

Xỉu! Trần Đức Bo xỉu ra đường

Chắc tao xỉu quá - không chịu đựng nổi cảnh tượng vừa nhìn thấy.