Xuân Quỳnh comment dạo: ảo không các cháu

Xuân Quỳnh comment dạo: ảo không các cháu

Xuân Quỳnh comment dạo: ảo không các cháu

Vì ảo quá nên giờ học sinh không biết Xuân Quỳnh là nữ hay nam.

Meme liên quan: