Xứng đáng được hưởng khoan hồng - máy khoan màu hồng

Xứng đáng được hưởng khoan hồng - máy khoan màu hồng

Chiếc khoan này không phải là để khoan tường đâu đấy nhé.

Xem thêm: