Ý nghĩa của câu miệt thị "mặc váy đi anh" hoặc "thằng đàn bà"

Ý nghĩa của câu miệt thị "mặc váy đi anh" hoặc "thằng đàn bà"

Ý nghĩa của câu miệt thị "mặc váy đi anh" hoặc "thằng đàn bà"

Thực chất bắt nguồn từ văn hóa Khổng Tử. Khổng Tử coi đàn bà là hạng tiểu nhân, khi đàn ông thấy thằng khác tiểu nhân họ sẽ chửi là thằng đàn bà, không hiểu sao chị em lại dùng kiểu miệt thị đó để nói đàn ông. Nói ra có biết là đang tự dit vào mồm mình không?

Meme liên quan: