Ý trời, đĩ mẹ nó ý trời!

Ý trời, đĩ mẹ nó ý trời!

Ý trời, đĩ mẹ nó ý trời!

Bạn cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không như mình mong muốn... Má nó đau.

Xem thêm: