Cạp đất mà ăn

Câu nói bất hủ của Ngọc Trinh: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn". Trong thời kỳ dịch bệnh đói kém, cụm từ "cạp đất mà ăn" càng được nhắc đến nhiều hơn.