Chim cánh cụt tóc dài nói everything is not daijoubu (OK)

Chim cánh cụt tóc dài nói everything is not daijoubu (OK)

Chim cánh cụt tóc dài nói everything is not daijoubu (OK)

Daijoubu là ổn, "OK"trong tiếng Nhật Bản.

Meme liên quan: