Huấn Hoa Hồng đưa 9 ngón tay rưỡi nói 9,5 điểm (9.5 điểm cụt nửa ngón)

Huấn Hoa Hồng đưa 9 ngón tay rưỡi nói 9,5 điểm (9.5 điểm cụt nửa ngón)

Huấn Hoa Hồng đưa 9 ngón tay rưỡi nói 9,5 điểm (9.5 điểm cụt nửa ngón)

Đáng tiếc là chỉ được 9,5 điểm thôi, không được 10 điểm.

Meme liên quan: