Chàng trai ông cô gái hỏi em có tin anh không?

Chàng trai ông cô gái hỏi em có tin anh không?

Kể từ khi nghe cô ấy nói tôi sắp làm cha, tôi đã thay đổi hoàn toàn để trở thành 1 con người mới. Tôi thay đổi tên, số điện thoại và cả địa chỉ nhà.