10 điểm - Khá Bảnh đeo còng số 8 dơ 10 ngón tay

10 điểm - Khá Bảnh đeo còng số 8 dơ 10 ngón tay

10 điểm - Khá Bảnh đeo còng số 8 dơ 10 ngón tay

Phát biểu hay lắm, 10 điểm về chỗ ngồi.

Meme liên quan: