Chó bị chỉ mặt: Ok coi như là em sai đi

Chó bị chỉ mặt: Ok coi như là em sai đi

Em sai rồi em xin lỗi được chưa?

Xem thêm: