Hình ảnh bát cơm chó hay còn gọi là cẩu lương

Hình ảnh bát cơm chó hay còn gọi là cẩu lương

Cẩu lương là gì? Là cơm chó chứ gì.

Xem thêm: