Các cháu như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải - Ông Đa tổ trưởng

Các cháu như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải - Ông Đa tổ trưởng

Các cháu như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải - Ông Đa tổ trưởng

"Như là cái chiếu mới mua, chưa từng trải" nghĩa là gì? Thực ra đây là một cách chơi chữ thôi. Tấm chiếu mới mua về thì chưa từng được trải ra. Còn con người chưa từng trải nghĩa là còn ngây thơ, thiếu va chạm trong cuộc sống. Thêm thêm các ảnh chế ông Nguyễn Hữu Đa ở tag bên dưới nhé.

Meme liên quan: